Giải bài tập toán lớp 4

Chia sẻ bởi: Chuẩn Man

Nhằm giúp các em học sinh học tốt hơn phần Toán học 4 cũng như các bậc phụ huynh có thêm tài liệu giúp con mình giải bài tập toán lớp 4 tốt hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tài liệu hướng dẫn làm các bài toán cơ bản trong sách giáo khoa. Đây là tài liệu khá hữu ích cho các em trong quá trình lĩnh hội và chinh phục môn Toán bậc Tiểu học, các em cùng đón đọc.

Môn Toán là một trong số các môn thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên đòi hỏi ở các em học sinh óc phán đoán logic, sự tính toán chính xác và niềm say mê với môn học. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi có nhiều em phải bỏ dở niềm thích thú dành cho môn học này vì mất kiến thức căn bản, nhất là trong giai đoạn các em đang học lớp 4. Vậy làm thế nào để học sinh có thể giải bài tập toán lớp 4 hiệu quả nhất để nắm vững kiến thức cơ bản và khơi dậy niềm say mê Toán học?

 

MỤC LỤC GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

- Giải bài tập trang 3, 4 SGK toán lớp 4
- Giải bài tập trang 4, 5 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 5 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 6 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 7 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 9, 10 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 10 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 11, 12 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 13 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 13, 14 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 15 SGK toán 4 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 16 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 17, 18 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 19 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 20 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 22 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 22 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 23 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 24 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 25 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 26 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 27 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 28 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 29 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 30, 31, 32 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 33, 34 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 35, 36 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 36, 37 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 39 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 40, 41 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 40 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 42 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 43 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 43, 44 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 45 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 46 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 47 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 48 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 48 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 49 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 50 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 51 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 52, 53 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 53, 54 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 54 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 55 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 55 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 56 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 57 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 58 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 59, 60 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 61 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 62 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 63, 64 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 65 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 66, 67 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 67, 68 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 68 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 69, 70 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 71 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 73 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 73 SGK toán 4 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 74 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 75 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 76 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 78 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 78, 79 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 79 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 80 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 81 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 82 SGK toán 4 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 83 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 84 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 84 SGK toán 4 (tiếp theo 2)
- Giải bài tập trang 85 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 86 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 87 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 88 SGK toán 4 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 89 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 90 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 91, 93 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 95 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 96 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 96 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 97 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 98 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 98 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 99 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 100, 101 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 100 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 102, 103 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 104, 105 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 104 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 107 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 108 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 110 SGK toán 4 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 110 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 112 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 114 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 114 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 116 SGK toán 4 (tiếp theo)
- Giải bài tập trang 116 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 117 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 118 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 120 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 122 SGK toán 4 so sánh hai phân số cùng mẫu số
- Giải bài tập trang 122 SGK toán 4 so sánh hai phân số khác mẫu số
- Giải bài tập trang 128 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 129 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 144, 145 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 147 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 148 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 148 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 149 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 149 SGK toán 4 (luyện tập)(tiếp theo)
- Giải bài tập trang 150, 151 SGK Toán 4
- Giải bài tập trang 151 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 152 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 153 SGK toán 4 (luyện tập)
- Giải bài tập trang 155 SGK toán 4
- Giải bài tập trang 157 SGK toán 4

Nắm vững các dạng bài tập thường có trong sách giáo khoa Toán lớp 4

Trước hết, để giải bài tập toán lớp 4 một cách thành thạo, các em phải nắm bắt được chương trình học của mình. Không còn là những phép tính cộng trừ, nhân chia dễ dàng như các lớp dưới, chương trình Toán học lớp 4 là một thử thách khá lớn dành cho các em học sinh bởi lượng kiến thức tương đối phức tạp, đòi hỏi các em phải có kiến thức nền thật vững vàng. Ngoài những dạng bài tập tính toán, đặt phép tính như thông thường, các em học sinh sẽ phải tiếp nhận những dạng toán nâng cao hơn xuyên suốt cả học kì I và học kì II:

- Dạng tìm số trung bình cộng

- Dạng toán tìm hai số: Khi biết tổng và hiệu hoặc khi biết 2 hiệu số.

- Dạng toán tổng - tỉ, hiệu - tỉ

- Dạng toán có lời

- Dạng toán về phân số; tỉ số

- Làm quen với biểu đồ, bản đồ, các đơn vị đo lường...

- Các công thức hình học về tính chu vi, diện tích các hình: Hình vuông, hình bình hành, hình thoi,...

Tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập toán lớp 4

Có thể thấy, với những dạng bài khá phức tạp như trên khiến không ít bậc phụ huynh lúng túng khi hướng dẫn con em mình làm các bài tập toán ở nhà hay có những cách giải toán chưa phù hợp để con hiểu bài một cách cặn kẽ. Hoặc do lượng kiến thức trong sách giáo khoa nhiều, thời gian mỗi tiết học trên lớp không đủ để các con có thể lĩnh hội hết, vậy nên về nhà, các con loay hoay không biết phải tư duy và trình bày cách giải như thế nào cho hợp lí.

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học môn Toán lớp 4 và giải quyết các vấn đề đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em học sinh cụ thể, chi tiết các câu hỏi/ bài tập cũng như hướng dẫn các em cách trình bày lời giải sao cho khoa học, chính xác nhất, giúp giảm bớt nỗi lo lắng của cha mẹ và các em tự tin hơn khi tham gia tiết học Toán trên lớp.

Tài liệu giải bài tập toán lớp 4 của chúng tôi bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 4 hiện hành, phần mục lục có ghi rõ tên bài học, thứ tự bài tập và số trang, độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm bài tập mình cần hướng dẫn. Lời giải trong các bài tập đều rất ngắn gọn, được chỉ dẫn tỉ mỉ cách làm nên các em học sinh có thể hoàn toàn yên tâm tham khảo để bổ sung cho mình những cách giải toán hay, phù hợp với từng dạng bài và trau dồi kịp thời cho bản thân những lỗ hổng kiến thức. Bên cạnh đó, cha mẹ nắm được cách giải hợp lí để giảng giải cho con khi học bài ở nhà.

Môn Toán 4 sẽ trở nên thật dễ dàng nếu các em học sinh luôn chăm chỉ học lý thuyết, thực hành làm nhiều bài tập và thường xuyên rèn luyện, trau dồi cho mình những kĩ năng giải Toán. Hi vọng các em luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới!


"Chuẩn rồi".com là gì? Nếu đã share chỉ có chuẩn, ví như soft có thuốc và tiêu đề có chữ [chuẩn rồi], bạn sẽ dùng ok luôn vì admin, smode đã test. Bạn có thể gửi bài chuẩn để chia sẻ cho cộng đồng.

Chuẩn hay chưa? Bạn hãy cho bình luận:

Từ khoá liên quan:

Giải bài tập toán lớp 4

,


Tin Mới

 • Giải bài tập trang 33, 34 SGK toán 4

  Phần giải bài tập trang 33, 34 sgk toán 4, các em học sinh sẽ được củng cố lại các kiến thức về biểu đồ để biểu diễn các đối tượng theo mục đích khác

 • Giải bài tập trang 56 SGK toán 4

  Những hướng dẫn trong giải bài tập trang 56 sgk toán 4 sẽ là những gợi mở hữu ích và cần thiết nhằm giúp các em học sinh hệ thống lại toàn bộ kiến

 • Giải bài tập trang 55 SGK toán 4

  Ở nội dung giải bài tập trang 55 sgk toán 4, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn học sinh cách làm các bài tập giúp em củng cố lại các kiến thức về góc

 • Giải bài tập trang 54 SGK toán 4

  Với phần giải bài tập trang 54 sgk toán 4 hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em học sinh thực hành vẽ hình chữ nhật theo từng bước làm cụ thể, tỉ

 • Giải bài tập trang 53, 54 SGK toán 4

  Cũng giống như bài thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc, phần giải bài tập trang 53, 54 sgk toán 4 về vẽ đường thẳng song song tiếp tục hướng dẫn

Cộng đồng chia sẻ kiến thức hay - CHUẨN RỒI.COM

Nguyên tắc bài viết là: [Chỉ có Truẩn]

Admin: Trần Việt - sinh viên đại học BK, người đam mê CNTT, 5 năm trước thì thích làm việc với Office 2007, giờ đã chuyển qua dùng Office 2016. Là một dân chuyên làm đồ họa bằng CorelDRAW X7. Kết bạn, giao lưu với mình để thỉnh thoảng anh em giao lưu kèo Warcraft 3 nhé

Thanks to: H Bạch (Mèo ú), Mr Trường (Kiner), Quachuan man và toàn thể thành viên đã đóng góp cho website.z